Kokybė slypi
detalėse

Kokybės sertifikatai

UAB „Litalka – Elektronik“ sertifikuota pagal aukščiausius kokybės standartus, kurie padeda pagerinti gamybos ir paslaugų kokybę, taip pat sumažinti verslo sąnaudas ir gamybos atliekas, atiduodant jas specializuotoms perdirbimo įmonėms.
Kokybės valdymo sistemų standartas
ISO 9001:2015
Aplinkosaugos vadybos sistemos standartas
ISO 14001:2015

Įmonės kokybės politika

 • Kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už:

  Firmos UAB“ Litalka Elektronik“ kokybę, kokybės sampratą ir aplinkosauginį sąmoningumą
  Laikymąsi galiojančių įstatymų, potvarkių ir reglamentų
  Siekį 0 defektų lygio
  Nuolatinį dalyvavimą gerinant ir tobulinant kokybės ir aplinkosaugos valdymo sistemą
  Siekį būti patikimu ir kompetentingu partneriu visiems klientams ir tiekėjams
  Nuolatinius visų produktų ir paslaugų patikrinimus ir pagerinimus
  Komandinės dvasios ir geros darbo atmosferos skatinimą
  Mūsų natūralios gamtinės aplinkos ir pragyvenimo šaltinių ateities kartoms išsaugojimą
  Tikslingą ir taupų energijos ir išteklių naudojimą
  Kiek įmanoma daugiau mažinti atliekų, išmetamų teršalų kiekį.
 • Įmonės vadovybė visų pirma yra atsakinga už:

  Nuolatinį kokybės valdymo ir aplinkosaugos sistemos kontroliavimą ir vertinimą per vidaus ir išorės tarnybas
  Supratimo apie kokybę ir aplinkosaugą aktyvų skatinimą
  Darbuotojų apmokymą ir tolimesnį kvalifikacijos aktyvų skatinimą
  Pasirūpinimą visomis priemonėmis, būtinomis savarankiškai apibrėžtiems aplinkosaugos ir kokybės politikos tikslams pasiekti
  Matavimais pagrįstų įmonės tikslų įgyvendinimo pažangos pateikimą